CHáO ẾCH CAY CAY PHú NHUậN

CHáO ẾCH CAY CAY PHú NHUậN Singapore Hot Pot

order food online

Contactinformation

Bạn có thể chúng tôi qua số 0966 010 203


Cháo Ếch Cay Cay Phú Nhuận

327 Phan Xích Long, Phường 7
Phú NhuậnHồ Chí Minh

Deliverytimes

Thứ Hai
10:00 - 22:30
Thứ Ba
10:00 - 22:30
Thứ Tư
10:00 - 22:30
Thứ Năm
10:00 - 22:30
Thứ Sáu
10:00 - 22:30
Thứ Bảy
10:00 - 22:30
Chủ Nhật
10:00 - 22:30